Attorney, tanong ko lang po… matagal ko na po itong problema simula ng magkaisip ako… Ang nanay at tatay ko po ay hindi kasal pero ang ginagamit kong surname ay sa tatay ko. Kaya lang, dahil sa pangit na surname (di ko na po bangitin), naiibabawan ako ng hiya sa mga taong makikilala ko. Gusto ko ring kumuha ng mga papeles like driver’s license pero nahihiya ako sa surname ko. Paano ko po mapapalitan iyon? Pwede po bang kahit isang letra lang ay palitan? Magkano po ang maabot sa ganoong kaso? Salamat po…

Ayon sa ating batas, ang apelyido ng isang tao ay hindi maaring palitan nang basta-basta na lamang. Hindi ito kagaya ng unang pangalan na maari na ngayong palitan o isaayos nang di na kailangan pang dumulog sa korte.

Kung ang iyong papalitan ay apelyido, kahit man ito ay isang letra lamang, kinakailangan mong dumulog sa korte at mag-sumite ng nararapat na petisyon. Dito mo ngayon patutunayan na di kanais-nais ang iyong apelyido kaya’t ibig mong palitan. Upang maiwasan ang gastos, maaari kang dumulog sa Public Attorney’s Office (PAO) upang sila ang tutulong sa iyo sa paggawa ng petisyon.

Dagdag na sagot mula sa HRD:

Kadalasan, ang mga City Hall ay may tanggapan ng PAO. Kung nais mong dumulog sa kanila, dalhin ang alin sa mga sumusunod:

  1. Pinakabagong Income Tax Return, pay slip, o iba pang katibayan kung magkano ang kinikita mo; o
  2. Certificate of Indigency mula sa Department of Social Welfare and Development o    Municipal Social Welfare and Development Office na may hurisdiksyon sa kung saan ka nakatira; o
  3. Certificate of Indigency mula sa inyong Barangay Chairman.
Kadalasan naman ay walang kumokontra sa mga petisyong ganito kaya’t hindi naman ito masyadong mahirap. Medyo kailangan lang ng tiyaga.
Ang “free legal advice service” ay para lamang sa Meatworld employees. Kung meron pa kayong katanungan ukol sa bagay na ito, siguruhing nakalagay sa “Comment” ang inyong pangalan at departamento upang maiwasan ang awtomatikong pagbura sa inyong mensahe.